Wracamy na posiedzenia sejmowych komisji.

ilustracja

Jeszcze przed świętami odbędzie się kilka (nieplanowanych) posiedzeń sejmowych komisji, na których będą poruszane istotne dla nas sprawy.

18 grudnia 2019′ o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)

Na tym posiedzeniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi informację na temat planowanych zamierzeń resortu w latach 2019–2023.

Postaramy się relacjonować na naszej stronie to posiedzenie na żywo. Tutaj

 

                                                                   ******************************

 

19 grudnia 2019′ o godzinie 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji, podczas którego zostaną rozpatrzone następujące punkty:

– Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 176 w sprawie rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

– Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 179 w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą.

– Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 195 w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy.

NSZZ Policjantów na posiedzeniu reprezentować będzie wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Kazimierz Barbachowski

Również posiedzenia Komisji ds. Petycji postaramy się relacjonować na żywo.

(jp)