Posłowie chcą, żeby celnicy przechodzili na emeryturę tak jak wszyscy funkcjonariusze.

ilustracja

Posłowie chcą, żeby celnicy przechodzili na emeryturę tak jak wszyscy funkcjonariusze. Rząd nie zamierza jednak zrównać ich uprawnień z policjantami – pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej, w artykule zatytułowanym: “Celnicy wciąż czekają na zmiany w emeryturach”.

Na pierwsze czytanie w sejmowych komisjach polityki społecznej i rodziny, administracji i spraw wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii komisji do spraw służb specjalnych, czeka projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 3178). Dokument, który przygotowała sejmowa komisja do spraw petycji, ma usunąć niekorzystne dla celników rozwiązania emerytalne, które stawiają funkcjonariuszy tej formacji w gorszej sytuacji niż pozostałe służby mundurowe.

Projekt wymagał autopoprawki, bowiem w pierwotnej wersji nie realizował on w pełni wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13).

więcej…