Policyjni emeryci i niepełnosprawni bez ulgi rehabilitacyjnej.

ilustracja

Orzeczenie o III grupie inwalidztwa wydane przez komisję lekarską MSWiA nie uprawnia do podatkowej ulgi obejmującej koszty lekarstw, rehabilitacji czy dojazdów samochodem – informuje Rzeczpospolita w artykule Moniki Pogroszewskiej, zatytułowanym: “Emerytury: były policjant nie odliczy leków”.

Orzeczenie o III grupie inwalidztwa wydane przez komisję lekarską MSWiA nie uprawnia do podatkowej ulgi obejmującej koszty lekarstw, rehabilitacji czy dojazdów samochodem.
Mamy złą wiadomość dla niepełnosprawnych, którym orzeczenie o niezdolności do służby wydały organy podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie skorzystają z ulgi rehabilitacyjnej.

Taką interpretację (nr 0115- KDIT2-2.4011.120.2019. 1.MM) uzyskał podatnik, który jest emerytem policyjnym.

W 2014 r. komisja lekarska MSWiA zakwalifikowała go do III grupy w związku ze służbą w policji. Jest to orzeczenie o inwalidztwie trwałym. Mężczyzna zapytał, czy może odliczyć wydatki na dojazdy samochodem, który jest zarejestrowany tylko na jego żonę, lecz małżonkowie mają majątek wspólny.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie odpowiedział jednak na to pytanie. Stwierdził bowiem, że mężczyzna w ogóle nie ma prawa do ulgi. Przypomniał, że chodzi o odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, wskazanych w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Zalicza się do nich m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, do limitu 2280 zł w roku podatkowym. Warunkiem odliczenia jest posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo socjalną.

– Orzeczenia wydawane od 1 stycznia 1998 r. przez organy podległe m.in. MSWiA nie mogą być uznane za orzeczenia, o których mowa w art. 26 ust. 7d pkt 1 ustawy o PIT – poinformował dyrektor KIS.

Wskazał, że art. 20 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych ustala trzy grupy inwalidztwa funkcjonariuszy: I grupę (całkowicie niezdolnych do pracy), II grupę (częściowo niezdolnych do pracy); III grupę (zdolnych do pracy).

– Orzeczenie ustalające inwalidztwo III grupy wyłącznie z tytułu niezdolności do służby oznacza jednak zdolność do pracy poza służbą. Posiadacza takiego orzeczenia nie uważa się za osobę niepełnosprawną czytamy.

Dyrektor KIS zaznaczył, że wnioskodawca nie ma prawa do ulgi. Gdyby chciał z niej skorzystać w przyszłości, powinien wystąpić do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Podobną interpretację (nr 0114-KDIP3-3.4011.107. 2019.2.AK) otrzymała podatniczka, którą Komisja Lekarska MSWiA uznała za trwale niezdolną do służby w Policji i zaliczyła do III grupy inwalidzkiej. Kobieta pytała o odliczenie wydatków na leki i sprzęt rehabilitacyjny.

– Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, gdyż mimo uznania za trwale niezdolną do służby w policji i zaliczenia do III grupy inwalidzkiej, jest zdolna do pracy. Nie spełnia więc warunków, o których mowa w art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy o PIT – napisał dyrektor KIS.