Policyjna mapa zagrożeń seksualnych…

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym

Zgodnie z ustawowym upoważnieniem policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jest narzędziem informatycznym prezentującym aktualne informacje o skali zagrożeń przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, wymienionymi w rozdziale XXV ustawy z 6 czerwca 1997′ – Kodeks karny

Projekt w załączniku