Śląskie

ZARZĄD WOJEWÓDZKI NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Rafał Jankowski – Przewodniczący
796 457 460
Aktualne miejsce pełnienia funkcji związkowej Zarząd Główny NSZZ Policjantów w Warszawie – PRZEWODNICZĄCY ZG

 

 

Michał Szczęśniak – p.o. Przewodniczący
(32) 200 20 29 533 – 336 – 417 michal.szczesniak@ka.policja.gov.pl

Andrzej Socha – I Wiceprzewodniczący
(32) 200 20 32 533 889 752 andi69@interia.pl
Jacek Bryła – Wiceprzewodniczący-sekretarz
(32) 200 19 97 796-462-493 jacek.bryla@ka.policja.gov.pl
Mariusz Śmiałkowski – Wiceprzewodniczący d/s finansowych
(32) 200 20 36 533 336 414 smialek1@op.pl
Grzegorz Kuliberda – Wiceprzewodniczący-sekretarz
(32) 200 19 97 533 336 421 grzegorz.kuliberda@ka.policja.gov.pl
Maciej Dziergas – Wiceprzewodniczący d/s kontaktu z mediami
(32) 200 20 37 796 459 292 ultravox@poczta.onet.pl

Zarząd wojewódzki