Dolnośląskie

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego

Piotr Malon

Przewodniczący

  • Piotr Malon

I Wiceprzewodniczący

  • Roman Buczkowski, Telefon : 883-902-997, email: zwnszzpwroclaw@gmail.com

Wiceprzewodniczący

  • Sławomir Stodolny – Telefon: 883-754-997, email: zwnszzpwroclaw@gmail.com
  • Robert Hamuda – Telefon: 603-749-846, email: zwnszzpwroclaw@gmail.com
  • Mieczysław Walczyk – Telefon: 600-224-972, email: zwnszzpwroclaw@gmail.com
  • Paweł Kowalski – Telefon: 601-977-934, email: zwnszzpwroclaw@gmail.com
  • Jerzy Zajączkowski – Telefon: 608 522 027, email: zwnszzpwroclaw@gmail.com
  • Ryszard Kusz – Telefon: 505 094 981, email: zwnszzpwroclaw@gmail.com
  • Dariusz Szachnowski – Telefon: 500 346 700, email: zwnszzpwroclaw@gmail.com

Sekretarz

  • Robert Hamuda – Telefon: 603-749-846, email: zwnszzpwroclaw@gmail.com

Strona internetowa – http://nszzp.wroclaw.pl/