Wystąpienia Kongresowe

ilustracja

Publikujemy wybrane wystąpienia wygłoszone w trakcie I Kongresu Przewodniczących Zarządów Terenowych, jaki miał miejsce w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w hotelu Ossa koło Rawy Mazowieckiej.

Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego.

 

Wystąpienie wygłoszone w na otwarcie obrad Kongresu.

Wystąpienie wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Andrzeja Szarego

 

Wystąpienie przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. warmińsko mazurskiego – Sławomira Koniuszego.

 

Wystąpienie prof. dr hab. Marka Chmaja

 

Wystąpienie Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych pani Doroty Gardias

Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego Józefa Partyki

 

Kolejne wystąpienia w przygotowaniu.