WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2019′ NA ŚLĄSKU POŁĄCZONE Z JUBILEUSZEM 100. ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ

ilustracja

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji, połączone z jubileuszem 100. rocznicy powołania Policji Państwowej odbyły się 21 lipca 2019′ w Katowicach. Obchody na Placu Sejmu Śląskiego zakończyła uroczysta defilada, po której odbył się rodzinny festyn. Na jego uczestników czekało wiele atrakcji m.in. interesujące pokazy, stoiska tematyczne oraz wyjątkowy koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Gospodarzem wydarzenia był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Wiceministrowie: Adam Gawęda, Grzegorz Puda i Michał Wójcik, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, Wojewoda Ślaski Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, władze sądownictwa i prokuratury, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów i przedstawiciele NSZZ Policjantów, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, Prezydent Katowic Marcin Krupa oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych – zarówno z kraju, jak i zza granicy. Niemiecką policję reprezentowali przedstawiciele kierownictwa Policji z Brandenburgii: Sven Bogacz i Ulf Buschmann. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń oraz komendanci miejscy i powiatowi oraz kadra kierownicza śląskiego garnizonu policji.

Uroczyste rozpoczęcie Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Katowicach nastąpiło w Archikatedrze Chrystusa Króla. Tam, z udziałem sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Kompanią Honorową oraz Orkiestrą KWP, odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Policji. Nabożeństwo koncelebrował arcybiskup Wiktor Skworc, wspólnie z proboszczem parafii oraz policyjnymi kapelanami.

Po mszy świętej wszyscy zaproszeni goście, z Kompanią Honorową i pocztami sztandarowymi na czele, przeszli przy akompaniamencie Orkiestry KWP w Katowicach na Plac Bolesława Chrobrego.

Uroczystość była również okazją do wręczenia innych odznaczeń i wyróżnień. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wręczył „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Sejmik Województwa Śląskiego nadał 3 odznaki złote, które otrzymał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Oddział Prewencji Policji w Katowicach oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach. Srebrną odznakę przyznano Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Michał Szczęśniak w asyście Wiceprzewodniczącego podinsp. Grzegorza Kuliberdy wręczył 9 wyróżnionym nadane przez NSZZ Policjantów „Krzyże Niepodległości z Gwiazdą kl. I”.

Część ceremonialną uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odegranie przez Orkiestrę KWP w Katowicach Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Uczestnicy uroczystości, goście oraz widzowie mogli podziwiać defiladę policyjnej Kompanii Honorowej oraz Orkiestry KWP w Katowicach. Po jej zakończeniu dowódca uroczystości złożył Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu meldunek o zakończeniu uroczystości.

Na tym zakończyła się oficjalna część Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Katowicach. Jednak dla policjantów, ich rodzin i bliskich, mieszkańców Śląska oraz wszystkich chętnych przygotowano dużą atrakcję – rodzinny festyn na Placu Sejmu Śląskiego.

Podczas plenerowej imprezy zaprezentowano m.in. kilka stoisk tematycznych Policji oraz zaprzyjaźnionych służb, pojazdy służbowe, a także symulatory zderzeń i jazdy motocyklem. Najwięcej atrakcji skierowanych było do najmłodszych. Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach profilaktycznych i brały udział w licznych konkursach, poznawały tajniki pracy policjantów, a także spotkały się ze Sznupkiem – maskotką Śląskiej Policji. Popularnością cieszyły się: pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Honorowej ze stanu Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, pokazy wyszkolenia psa służbowego oraz policyjne stoiska tematyczne. Całą imprezę zakończył koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Przyjaciółmi.

W tym roku w śląskim garnizonie awanse otrzymało w sumie 55 mundurowych w korpusie oficerów starszych Policji, 152 policjantów w korpusie oficerów młodszych Policji, 1223 mundurowych w korpusie aspirantów Policji, 1427 policjantów w korpusie podoficerów Policji oraz 482 mundurowych w korpusie szeregowych Policji.