UROCZYSTE OBCHODY 100. ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ZŁOTOWIE

ilustracja

29 lipca br. odbyły się obchody Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Złotowie z okazji 100. rocznicy Powołania Policji Państwowej. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji wszystkich policjantek, policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin, odprawiona przez kapelana złotowskiej Policji ks. Grzegorza Fabiszaka w kościele pw. św. Rocha w Złotowie.

O godz. 13.00 w auli ZCAS odbyła się uroczysta akademia, której organizatorem był Komendant Powiatowy Policji w Złotowie mł. insp. Robert Chwedczyk w trakcie, której wręczone zostały awanse na wyższe stopnie policyjne oraz mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Podczas swojego wystąpienia Szef złotowskich policjantów dziękował funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za ofiarną i rzetelną służbę. Swoje podziękowania skierował również do rodzin mundurowych podkreślając, że bardzo duże znaczenie ma wsparcie i zrozumienie czym jest „Służba” na rzecz mieszkańców powiatu złotowskiego, kiedy na swoje barki przyjmują ciężar obowiązków domowych nie rzadko okupionych wieloma wyrzeczeniami.

Słowa podziękowań zostały skierowane również do władz samorządowych, które rozumieją potrzebę dbałości o bezpieczeństwo i ofiarnie wspierają swoich policjantów. Kierując słowa do policjantek, policjantów mł. insp. Robert Chwedczyk, podkreślił, że dzisiejsze spotkanie ma wymiar szczególny bowiem dokładnie 100 lat temu Sejm Ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej aktem prawnym powołał do życia Policję Państwową. Polska Policja jest jednym z istotnych filarów państwowości i nieodmiennie kojarzy się z niepodległym bytem państwowym, którego ważny wymiar stanowi kultywowanie policyjnych tradycji. Wyrazem szacunku i pamięci o oddaniu i służbie funkcjonariuszy Policji Państwowej jest dziś nawiązywanie do policyjnej tradycji z tamtego okresu.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski, Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Pan Julian Brewka, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin powiatu złotowskiego, emerytowani Komendanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, przedstawiciele służb mundurowych wojska, straży pożarnej, straży leśnej, Kapelan złotowskiej Policji ks. Grzegorz Fabiszak, przedstawiciele złotowskich instytucji publicznych, policjantki, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, rodziny złotowskich funkcjonariuszy oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadkom. Krystian Krużowski Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podziękował złotowskim policjantom za trud i zaangażowanie w dbaniu o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Odznaczeni w trakcie uroczystych obchodów 100. rocznicy Powołania Policji Państwowej :

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2019 roku w dniu Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Złotowie odznaczeni zostali:

Srebrną Odznaką “Zasłużony Policjant”

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie nadkom. Marcin Kowalski

Brązową odznaką “Zasłużony Policjant”

Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie podkom. Łukasz Zajączkowski

Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Podczas uroczystości powiatowych akty mianowania na wyższe stopnie służbowe wręczono 37 funkcjonariuszom.

W korpusie aspiranckim na wyższy stopień służbowy mianowano 13 policjantów.

W korpusie podoficerskim na wyższy stopień służbowy mianowano 21 funkcjonariuszy.

W korpusie szeregowych policji awans w stopniu otrzymało 3 policjantów.

Rozkazem personalnym Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie na wyższe stanowiska służbowe mianowano 5 funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotowie z okazji obchodów Święta Policji otrzymali wyróżnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzeja Szarego za wzorową i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Wielkopolski wyróżnienia otrzymało 4 funkcjonariuszy.

Policjanci złotowskiej jednostki zostali ponadto wyróżnieni decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzeja Szarego za aktywność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i środowiska policyjnego :

Złotym Medalem NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego uhonorowanych zostało 2 policjantów.

Srebrnym Medalem NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego uhonorowany został 1 funkcjonariusz.

Z okazji 100-rocznicy Powołania Policji Państwowej Komendant Powiatowy Policji w Złotowie mł. insp. Robert Chwedczyk medalem okolicznościowym za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz ofiarną służbę na rzecz mieszkańców powiatu złotowskiego wyróżnił 8 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

Za szczególne zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa i podejmowanie działań z narażeniem życia na rzecz ratowania zdrowia, życia oraz mienia mieszkańców powiatu złotowskiego Pan Ryszard Goławski Starosta złotowski wyróżnił 6 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

Z okazji Święta Policji nagrodami Komendanta Głównego Policji za wzorowe wykonywanie obowiązków wyróżnionych zostało 8 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

W dowód uznania za dotychczasową współpracę oraz działania podejmowane na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Pan Komendant Powiatowy Policji w Złotowie mł. insp. Robert Chwedczyk oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie Pan nadkom. Marcin Kowalski w sposób uroczysty wręczyli album pamiątkowy, który w fotografii dokumentuje wizerunki policjantek, policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, Pani Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beacie Różniak-Krzeszewskiej, Komendantowi Powiatowemu Policji w Złotowie w stanie spoczynku podinsp. Romanowi Wawrzyniakowi oraz Kapelanowi złotowskich policjantów ks. Grzegorzowi Fabiszakowi, którzy przez wiele lat mieli istotny wpływ na rozwój Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

Serdeczne słowa podziękowania Komendantowi Powiatowemu Policji w Złotowie mł. insp. Robertowi Chwedczykowi złożyli zaproszeni goście, przedstawiciele lokalnych samorządów i instytucji publicznych.

Za wszystkie życzenia i gratulacje serdecznie dziękujemy.