Rajd rowerowy policjantów „Szlakiem walki żołnierzy 73 Pułku Piechoty w obronie Śląska w 1939 r”.

ilustracja

31.08.2018 r., blisko 80 uczestników, nie tylko policjantów garnizonu śląskiego, wzięło udział w organizowanym przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach rajdzie rowerowym „Szlakiem walki żołnierzy 73 Pułku Piechoty w obronie Śląska w 1939 r”.
Rajd, zorganizowany w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej prowadził przybliżona trasą przemarszu żołnierzy 73 Pułku Piechoty na teren, gdzie stoczyli najsłynniejszą bitwę okresu kampanii wrześniowej, tj. Bitwę pod Wyrami.

Rozpoczęcie rajdu nastąpiło na terenie obecnej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, której koszary w przeszłości zajmowane były przez stanowiący część 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty słynny 73 Pułk Piechoty

Stąd uczestnicy rajdu udali się na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na miejscu, wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofem Justyńskim, Dowódcą Oddziału Prewencji Policji insp. Rafałem Stankiem i Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej Sznajder, złożyli wieniec i zapalili znicze na Grobie Policjanta Polskiego.

Następnie przejechali Czerwonym Szlakiem Rowerowym nr 1 z Centrum Katowic, poprzez kolejne dzielnice Katowic, tj. Murcki, Kostuchna i Podlesie, a dalej przez teren Tychów do miejsca pamięci i kwatery wojennej w miejscowości Wyry. Na miejscu uczestnicy uczcili pamięć poległych w tej bitwie żołnierzy składając wraz z Komendantem Miejskim Policji nadkom. Krzysztofem Skowron i Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice Grzegorzem Skurczak wieńce oraz zapalając znicze na kwaterach wojennych znajdujących się w pobliżu. Zwiedzili także pozostałości pozycji obronnych z okresu Bitwy pod Wyrami, między innymi Polski Schron Bojowy “Sowiniec” Obszaru Warownego „Śląsk.

Ten ostatni punkt rajdu nabrał szczególnej atrakcji dzięki relacji o przebiegu bitwy przedstawionej przez członka Stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej “73 pułk piechoty ” kol. Arkadiusza Dominiec oraz członkowi Stowarzyszenia Pro Fortalicium kol. Tomasza Jałowy, dzięki któremu uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia wnętrza schronu bojowego i zapoznania się z jego wyposażeniem. Uczestników rajdu odwiedziła Pani Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł. Na miejscu nie zabrakło także dla uczestników rajdu prawdziwej żołnierskiej grochówki i drobnych pamiątek . Padły deklaracje powtórzenia rajdu w przyszłym roku.

To już kolejna inicjatywa policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach mająca na celu upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W czerwcu bieżącego roku Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach zorganizował rajd rowerowy śladami niepodległości, tj. trasą przemarszu Legionistów Legionów Polskich na teren Bitwy pod Krzywopłotami.

Rajd został objęty honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. mgr Krzysztofa Justyńskiego za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji rajdu, a przede wszystkim jego uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Do zobaczenia za rok

Organizatorzy

Więcej fotografii w Galerii