Jak przedstawia się sytuacja kadrowa Policji na koniec 2017 roku?

ilustracja

Zarząd Wojewódzki  NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w odpowiedzi na swoje wystąpienie w sprawie udzielenia informacji publicznej, otrzymał z Komendy Głównej Policji informację o sytuacji kadrowej Policji na dzień 31 grudnia 2017 roku. Tabela zamieszczona w odpowiedzi KGP zawiera m.in.  dane odnośnie ilości wakatów i planów przyjęć do Policji w 2018 roku.

Nie są to dane napawające optymizmem.

Wniosek ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego oraz odpowiedź KGP w załączniku: