O wkraczaniu polityków sprawujących władzę w kompetencje dyscyplinarne organów Policji

ilustracja

Policjanci nie boją się wykonywania obowiązków służbowych, policjanci boją się absurdów, które zawładnęły Policją.

Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie na swym posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r. zajęło stanowisko w sprawie przekraczania kompetencji nadzorczych przez kierownictwo Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W swojej decyzji Prezydium scharakteryzowało niepokojące policjantów zjawisko i jego wpływ na nastroje oraz jakość obowiązków realizowanych każdego dnia przez policjantów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu.

Sławomir Koniuszy

Decyzja  nr  4/VII/2017 Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ  Policjantów w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2017 r. w załączniku: