Malbork – finał konkursu “Wolny od uzależnień”

ilustracja

21 czerwca o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Malborku odbyło się zakończenie programu informacyjno-edukacyjnego pn. „Wolny od Uzależnień” poświęconemu współczesnym zagrożeniom jakim są min. narkotyki, dopalacze, alkohol i papierosy ze zwróceniem uwagi na ich szkodliwość na organizm młodego człowieka.

Program był realizowany przez cały rok szkolny. Z uczniami szkół ponadgimnazjalnych spotykali się przedstawiciele Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku. Słuchacze wzięli udział również w konkursie plastycznym. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, które ufundowali Starostwo Powiatowe w Malborku, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku oraz Niezależny Związek Zawodowy Policjantów.

Najlepsza praca zostanie rozpowszechniona w formie plakatu prewencyjnego wśród mieszkańców powiatu malborskiego.

więcej pod podanym linkiem: