11 maja 1990′ – ważna data w historii NSZZ Policjantów

ilustracja

Warto przypomnieć bardzo ważną datę, którą dzisiaj obchodzimy.

Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ Policjantów,

11 maja 1990 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowił wpisać do rejestru związków zawodowych w dziale B:

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW.

Osoby interesujące się historią policyjnego związku zawodowego wiedzą, jak trudna była droga do utworzenia związku zawodowego w służbach mundurowych.

W 2020 roku będziemy obchodzić 30 Rocznicę Powstania Związku, który może być dumny z tego, co zrobił dla polskiej Policji, szczególnie w okresie transformacji ustrojowej, gdy wziął na siebie wysiłek demokratyzacji naszej formacji.

Andrzej Szary