Wniosek FZZSM w sprawie dialogu społecznego

ilustracja

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych składa wniosek o powołanie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych składa wniosek o powołanie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w załączeniu przesył‚am wniosek Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie dialogu społecznego z kierownictwem resortów do spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz obrony narodowej.

Krzysztof Hetman
Przewodniczący Federacji ZZ SM