SEiRP: podziękowanie Darczyńcom

ilustracja

Wszystkim, którzy rozliczając podatek dokonali odpisu 1% na rzecz OPP Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, serdecznie dziękuję.

Zgromadzone środki będą przeznaczone głównie na pomoc najbardziej potrzebującym naszym Koleżankom i Kolegom w tych bardzo trudnych dla naszego środowiska czasach.

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP

Fot. Paweł Przybyszewski