Federacja do przewodniczącego sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – Stop upolitycznieniu służb przez Piotra Dudę!

ilustracja

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała pismo do Arkadiusza Czartoryskiego, przewodniczącego sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)

Federacja apeluje w piśmie do przewodniczącego ASW o zajęcie krytycznego stanowiska w sprawie rozwiązań zawartych w prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, skierowanym do Sejmu 11 czerwca 2019′.

Jako główny powód swojego wniosku Federacja wskazuje nieuwzględnienie w projekcie skutków, jakie mogą doprowadzić do osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z powodu utraty zaufania społecznego do służb mundurowych.

Pismo w załączniku