Dyrektor Władysław Budzeń: w sprawie artykułu 15a do końca roku będą podjęte wspólne uzgodnienia.

ilustracja

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw,

Władysław Budzeń

Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń, reprezentujący na posiedzeniu Komisji, jak sam stwierdził – Ministra Zielińskiego zapewnił, że cyt: “jeżeli chodzi o artykuł 15 a, który pan przewodniczący Koniuszy podniósł, w treści Porozumienia, jest zapis, że do końca 2019 roku, będą podjęte wspólne uzgodnienia między stroną służbową i stroną społeczną. Do końca 2019 roku, mamy jeszcze trochę czasu” zakończył dyrektor Budzeń.

51 minuta nagrania posiedzenia komisji – tutaj