Relacja z obrad Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie

23 maja 2019 r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego. Część poruszanych kwestii, jak m.in. przeszeregowania czy też powołanie wspólnego zespołu w sprawie przyspieszenia nabycia pełnej wysługi emerytalnej o 0,5% za każdy rok, omówiono z udzia ..

2019.05.30 więcej