Relacja z obrad Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie

ilustracja

23 maja 2019 r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego. Część poruszanych kwestii, jak m.in. przeszeregowania czy też powołanie wspólnego zespołu w sprawie przyspieszenia nabycia pełnej wysługi emerytalnej o 0,5% za każdy rok, omówiono z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka.

Będą kolejne pieniądze dla powiatów na przeszeregowania i dodatki

Komendant Wojewódzki zapowiedział, że przekazane powiatom środki na awanse w grupach i dodatki służbowe ze skutkiem od dnia 15 maja nie będą ostatnimi w tym roku. Kolejne środki na ten cel będą przekazane po podsumowaniu skutków bieżącej regulacji z uwzględnieniem nowych stawek naliczeniowych określanych przez Komendanta Głównego Policji. Niewykluczone, że może to nastąpić już w lipcu. Komendant Wojewódzki poinformował również, że pewne środki będą przekazywane na regulację dodatków funkcyjnych, w obrębie których także występuje nieuzasadnione zróżnicowanie.

Będzie powołany zespół ds. podwyższenia emerytury

Art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy daje podstawę do podwyższenia emerytury o 0,5% za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu. Rozporządzenie określające szczegóły tego uprawnienia jakiś czas temu zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w związku z czym powstał problem z dokumentowaniem przypadków uzasadniających zwiększenie (a w zasadzie przyspieszenie uzyskania pełnej wysługi) emerytury na tej podstawie. Na ten problem zwrócił uwagę Zarząd Wojewódzki, wnioskując do Komendanta Wojewódzkiego o wypracowanie zasad dokumentowania takich przypadków i sporządzania na tej podstawie rocznych informacji zamieszczanych w teczce osobowej policjanta. Wniosek spotkał się z akceptacją Komendanta i już wkrótce powołany zostanie zespół, który przygotuje projekt stosownej decyzji.

Współorganizacja obchodów Święta Policji

Setna rocznica powołania Policji Państwowej sprawia, że do tegorocznych obchodów swojego święta Policja przygotowuje się w sposób wyjątkowy. Nie inaczej będzie na Warmii i Mazurach. Z tej okazji, Komendant Wojewódzki zwrócił się do związkowców o włączenie się w organizację obchodów zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i powiatowym.

Zarząd Wojewódzki powoła Fundusz Wsparcia i Promocji

Na bazie kart użytkowych SIM, Zarząd Wojewódzki w Olsztynie zamierza utworzyć fundusz, który będzie wsparciem dla członków Związku w wyjątkowych sytuacjach losowych. Środki na tan cel mają pochodzić z dystrybucji kart SIM, które każdy członek Związku będzie mógł otrzymać do celów statutowych. Zarząd Wojewódzki upoważnił przewodniczącego do prowadzenia rozmów z operatorami sieci komórkowych i wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Program ten może zostać uruchomiony już we wrześniu. Wcześniej poprzedzi go kampania informacyjna i ustalanie liczby zainteresowanych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że karta SIM decydująca o członkostwie w funduszu kosztować będzie 10 zł. Posiadacz takiej karty będzie mógł korzystać z nieograniczonej liczby połączeń, w tym roamingu zagranicznego, nieograniczonej liczby sms i mms oraz ok 12 Gb internetu. W tej samej cenie dostępne będą karty wyłącznie do internetu z limitem 80 Gb.

Zarząd Wojewódzki będzie miał swój Sztandar

Zarząd Wojewódzki podjął uchwałę o nadani Sztandaru. Uroczystość zaplanowano na dzień 13 września. Na udział w Komitecie Honorowym Nadania Sztandaru zgodę wyrazili: Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa, ks. Abp. dr Józef Górzyński, Metropolita Warmiński, insp. Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Krystyna Futyma, Dyrektor SPZOZ MSWiA w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, podinsp. Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Waldemar Misarko, przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Ełku, Mirosław Orłowski, przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Olecku, Robert Krutczenko, Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej PZU Życie S.A. w Olsztynie i Adam Drążkiewicz, Prezes Zarządu „Allianz Idoneum” Sp. z o.o.

Łukasz Abramski