Jego Ekscelencja – Kierowca…

Wydział Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP - skierował do wszystkich jednostek pismo w sprawie nieprawidłowego, zdaniem specjalistów Wydziału, zwracania się policjantów ruchu drogowego do kontrolowanych kierowców. Za szczególnie niestosowne, Wydział uznał zwroty typu: "Pa ..

2019.05.31 więcej