NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach podsumował połowę kadencji

W dniach 6 – 7 grudnia 2018 r. w podostródzkim Kajkowie odbyła się Sprawozdawcza Wojewódzka Konferencja Delegatów NSZZ Policjantów Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. Delegaci podsumowali działalność swojej organizacji za okres 23 listopada 2016 r. – 6 grudnia 2018 r., czyli za połow ..

2018.12.08 więcej