Znany jest termin wypłaty “mundurówki”

Pragniemy poinformować, że wypłata tegorocznego ekwiwalentu w zamian za umundurowanie nastąpi w dniu 21 kwietnia 2020'. Z informacji pochodzących od służb finansowych  wynika, że w tym terminie "mundurówkę" otrzymają wszyscy policjanci w Polsce. Biuro Zarządu Głównego NSZZ Polic ..

2020.04.16 więcej