Zebranie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu

8 września 2021 roku odbyło się Zebranie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. W zebraniu prowadzonym przez przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu asp. Mateusza Przybyłowskiego uczestniczył wicepr ..

2021.09.09 więcej

Andrzej Szary dla Gazety Prawnej o wakatach.

1 maja 2021' w policji brakowało 5388 funkcjonariuszy. Na koniec 2020' wakatów było 5410. W tym roku do służby przyjęto 2315 osób, odeszło 2298 funkcjonariuszy - po raz pierwszy liczba przyjętych do służby jest większa niż liczba osób z niej zwolnionych. - pisze Paulina Szewioła w Dzi ..

2021.05.20 więcej

Człowiek żyje tak długo jak długo trwa pamięć o nim …

Związkowcy w rocznicę śmierci oddali hołd patronowi wielkopolskiej Policji insp. PP Wiktorowi Ludwikowskiemu. 24 marca 2021 roku przypada 62. rocznica śmierci patrona wielkopolskich policjantów insp. Policji Państwowej Wiktora LUDWIKOWSKIEGO. Przewodniczący Zarządu Wo ..

2021.03.24 więcej

Stan kadrowy Policji na dzień 1 marca 2021 roku

Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy stan kadrowy Policji na dzień 1 marca 2021 roku. Zgodnie z otrzymanymi danymi, na dzień 1 stycznia 2020 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast obecnie brakuje ..

2021.03.18 więcej

Sprawa ekwiwalentów za urlop wraca do TK

Po niemal dwóch latach od orzeczenia TK funkcjonariusze doczekali się odpowiednich regulacji. Zostały one wprowadzone specustawą z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewn ..

2021.03.09 więcej

Andrzej Szary dla Gazety Prawnej o sytuacji kadrowej w Policji

Według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast na koniec roku 2020' brakuje 5410 funkcjonariuszy, jednak w porównaniu z listopadem 2020 roku, w którym liczba wakatów wynosiła 7 177 - liczba wakatów wyraźnie się zmniejszyła ..

2021.01.21 więcej