Listy Gratulacyjne i Promesy dotarły do naszych Stypendystów!

Listy Gratulacyjne od Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, Prezesa Fundacji „Niebieska Dłoń”, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Wojewody Wielkopolskiego  dotarły do 64 dzieci policjantów - członków Związku z Wielkopolski. Na powyższy cel Zarzą ..

2020.11.18 więcej