Szkolenie policjantów na odległość. Rozporządzenie MSWiA.

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. Projektowane zmiany wprowadzą możliwość realizacji szkoleń zawodowych dla p ..

2021.01.20 więcej