List Komendanta Głównego

Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk w związku z coraz częściej pojawiającymi się atakami hejtu i bezpośrednich gróźb wobec policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin, w specjalnym liście zapewnił, że zawsze będzie bronił godności i dobrego imienia Policji ..

2020.05.21 więcej

Szkoła Policji w Katowicach: PODZIĘKOWANIA DLA KRWIODAWCÓW

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Stanisław Dyląg skierował podziękowania do wszystkich krwiodawców w naszej szkole. „Składamy serdeczne podziękowanie za całoroczną współpracę, promowanie honorowego krwiodawstwa wśród policjantów oraz zorgani ..

2018.12.19 więcej

Podziękowania Przewodniczącego NSZZ Policjantów

Koleżanki i Koledzy,Policjanci, po 10 miesiącach od złożenia naszych postulatów, po 6 miesiącach trwania akcji protestacyjnej, po tym czasie, kiedy byliśmy lekceważeni, tylko dzięki Waszemu wsparciu NSZZ Policjantów stał się poważnym partnerem dla rządu i ministra Spraw Wewnętrznyc ..

2018.11.09 więcej

Pomagamy…

Od czasu do czasu media nagłaśniają akcje charytatywne prowadzone przez związkowców policyjnych. Są to niestety najczęściej przypadki tragiczne, w których funkcjonariusze, jak to się pięknie mówi: wypełniają Rotę Ślubowania do końca... Tymczasem działalność charytatywna jest p ..

2018.01.01 więcej