Apolityczna petycja Rafała Jankowskiego

(...) Działając w imieniu własnym, jako policjant i związkowiec, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w interesie publicznym oraz z uwagi na dobro służby, na podstawie art.2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, wnoszę o podjęcie inicjatywy ustawodawcz ..

2021.01.25 więcej