Minister ma szansę poprawić warunki służby policjantów!!!

Zarząd Główny NSZZ Policjantów realizując Uchwały ostatniego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów NSZZ Policjantów, postanowił dać Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji szansę podjęcia działań w kierunku rzeczywistej poprawy bytu policjantek i policjantów, których s ..

2017.07.16 więcej