Nie krasnoludki tę sprawę załatwiły…

Od 1.01.2021' dodatek specjalny w wysokości 500 zł dla policjantów OPP i SPPP. To efekt prac Zespołu ds. OPP i SPPP przy Zarządzie Głównym NSZZ Policjantów, który o ten dodatek zabiegał od 2017 roku. Obecnie inicjatywa uzyskała akceptację MSWiA oraz KGP.

2020.11.06 więcej