Ochrona prawna wizerunku Policjanta

Kontynuując projekt zainicjowany przez Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp dra Jarosława Szymczyka pn. "Ochrona prawna funkcjonariuszy Policji", zachęcamy Państwa do lektury opracowanej na wniosek Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przez Biuro Kadr, ..

2019.01.28 więcej

Opinia RPO w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego

Przede wszystkim Rzecznik zwraca uwagę, że ustawa nakładając na zwykłych obywateli (nie ograniczając stosowania przepisów do osób pełniących funkcje publiczne) obowiązek udostępnienia informacji o dochodzie obywateli, ich majątku, posiadanych nieruchomościach i ruchomościach (swoich i ..

2018.01.24 więcej