Opinia KGP w sprawie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy!

27 sierpnia 2020' Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP nadesłało opinię prawną dotyczącą zasad wypełniania przez funkcjonariuszy Policji oświadczeń majątkowych. W załączniku OPINIA PRAWNA z dnia 18 sierpnia 2020' dotycząca zakresu informacji podawanych przez policjant ..

2020.08.28 więcej