Opinia biegłych w sprawie śmierci Igora Stachowiaka

Zgodnie z opinią biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, to nie brutalna interwencja funkcjonariuszy policji doprowadziła przed rokiem do śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. "Biorąc pod uwagę przebieg zdarzenia z dnia 15 maja 201 ..

2017.09.12 więcej