Policja wymaga zmian nie tylko podwyżek

Proces przechodzenia od służby do "pracy" w policji trwał i pogłębiał się w miarę upływu czasu od mniej więcej wejścia Polski do UE czyli od 2003/2004 roku. Źle odczytywane standardy i dyrektywy UE szybko przekształciły policję w pseudo korporację, w której wprawdzie są struktury, ..

2018.12.18 więcej