Życzenia noworoczne Przewodniczącego NSZZ Policjantów

Wszystkim Policjantom, Pracownikom Policji, Emerytom i Rencistom Policji oraz ich Rodzinom, a także Przyjaciołom i Sympatykom NSZZ Policjantów życzę... Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, pasma sukcesów, awansów, dużo optymizmu i wiary w lepsze jutro oraz spełnienia w życiu osobistym ..

2018.01.01 więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kończące 2017 rok

15 grudnia 2017' w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Posiedzenie realizowano zgodnie z wcześniej rozesłanym proponowanym porządkiem obrad, który został przyjęty przez zebranych. Zarząd Główny NSZZ Policjantów zaakceptował w ..

2017.12.16 więcej