INSP. PAWEŁ DZIERŻAK KOMENDANTEM ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW

Dziś odbyła się uroczystość wprowadzenia insp. Pawła Dzierżaka, któremu powierzono obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. W uroczystej zbiórce wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Dariusz Augusty ..

2019.01.03 więcej