Grzegorz Gubała powołany do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

3 kwietnia br. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała został powołany przez Marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, W Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Grze ..

2019.04.06 więcej