Grzegorz Gubała powołany do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

ilustracja

3 kwietnia br. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała został powołany przez Marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,

W Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Grzegorz Gubała będzie reprezentantem Forum Związków Zawodowych.

To kolejny przykład korzyści, jakie NSZZ Policjantów czerpie z powrotu do Forum Związków Zawodowych.

Panu Przewodniczącemu serdecznie gratulujemy.

ZAŁĄCZNIKI