Odznaka Honorowa Centralnego Biura Śledczego Policji.

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom wprowadza nowy rodzaj odznaki policyjnej - Odznaki Honorowej Centralnego Biura Śledczego Policji. Do ..

2020.08.19 więcej

ABW vs. CBŚP. Jedno zdarzenie, dwie wersje

Po tym, jak pojawiły się pogłoski o dymisji szefa ABW Piotra Pogonowskiego, w polskich służbach zaczęły dziać się co najmniej dziwne rzeczy. Nie ma dnia, by funkcjonariusze tej służby kogoś nie zatrzymali albo nie przeprowadzili widowiskowej akcji. Ich "nagła” gorliwość skutkuje tym ..

2019.11.25 więcej

Zatrzymanie pod bronią zamiast odznaczeń.

Agenci ABW przez blisko godzinę trzymali pod bronią dwóch oficerów CBŚP, którzy bez związku ze sprawą znaleźli się w trakcie akcji Agencji koło domu zatrzymywanego naczelnika - informuje RMF FM  w artykule zatytułowanym: "Godzina pod bronią, ujawniamy skandaliczne okoliczności zatrzym ..

2019.11.20 więcej