Potrzebna krew dla naszego niebieskiego brata…

Prośba o pomoc: nasz kolega z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach potrzebuje krwi. Prośba o rozpowszechnienie komunikatu o pomoc Potrzebna krew dla naszego niebieskiego brata, znajdującego się w stanie ciężkim. Kto może, niech oddaje krew (niezależnie od posiadanej grupy) dla:

2020.07.30 więcej