“Broń szkolna” – nowym rodzajem broni.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła 6 grudnia 2017' pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (druk nr 2074). Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Anna Maria Siarkowska (PiS). Projekt ma na celu ..

2017.12.11 więcej