Robocze spotkania z Ministrem SWiA i KGP

W związku z napiętą sytuacją dotyczącą Policji i policjantów, jaka wytworzyła się w ostatnim czasie, przewodniczący Zarządu Głównego zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji oraz do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o pilne spotkanie. W dniu 22 maja 2020 r ..

2020.05.25 więcej

Komunikat Biura Prasowego NSZZ Policjantów

W dniu wczorajszym doszło do spotkania przewodniczącego Zarządu Głównego Rafała Jankowskiego z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejem Wąsikiem. Podczas spotkania Maciej Wąsik poinformował, że w najbliższym tygodniu do Komitetu Stałego Rady Ministrów wpłynie od Mi ..

2020.05.14 więcej

Duda Dudzie oka nie wykole.

Wielką naiwnością wykazały się mundurowe związki zawodowe sądząc, że Pan Prezydent RP  podejmując inicjatywę ustawodawczą padł ofiarą „Solidarności”, zawierzając tej centrali, że temat pluralizmu przetoczył się przez Radę ..

2019.07.12 więcej

Rafał Jankowski – POlitycznie podejrzany…

Pan Minister Brudziński pomimo naszego zdecydowanego odcięcia się od polityki, zadeklarowanego niejednokrotnie, ignorując niepodważalny fakt, iż to właśnie Przewodniczący NSZZ Policjantów trzyma polityków z dala od protestu - oskarża na twitterze Rafała Jankowskiego o stosowanie polityc ..

2018.07.28 więcej

NSZZ Policjantów zaostrza swoje działania!

Ignorowanie postulatów zmierzających do ograniczenia liczby wakatów w Policji, nierealizowanie obietnic przedwyborczych oraz zbyt mało pieniędzy na motywacyjny wzrost uposażeń w ramach Programu Modernizacji; zmusiły NSZZ Policjantów do zaostrzenia swoich dotychczasowych działań. Obradu ..

2018.02.26 więcej

Jak wykiwać funkcjonariuszy?

O pomyśle tworzenia nowych związków zawodowych w Policji krytycznie wypowiadają się nawet ci, u których pluralizm związkowy funkcjonuje od lat. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wiedzą chyba najlepiej, co wart jest pluralizm i czy dzięki niemu ich interesy zabezpieczone ..

2017.05.11 więcej