Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu NSZZ Policjantów

O jubileuszu 30. lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pamiętali także przedstawiciele władz państwowych i gremiów ustawodawczych. Na ręce przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego wpłynęły listy gratulacyjne sygnowane przez ..

2020.05.11 więcej