Aktualne wyniki ankiety protestacyjnej na portalu nszzp.pl

W okresie od 23 kwietnia do 7 maja 2018' (godz. 11:00) ankietę na portalu internetowym nszzp.pl wypełniło 13 790 funkcjonariuszy. Z tej liczby 99,5 % uczestników ankiety jest za wszczęciem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Za przeprowadzeniem ogólnok ..

2018.05.06 więcej