Superustawa przedmiotem dzisiejszych obrad Senatu RP

Dzisiaj o godzinie 9:00 odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jednym z punktów posiedzenia było: Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego ..

2020.08.10 więcej