Sąd Najwyższy wydał wyrok, który może uchylić przepis o pobieraniu jednej emerytury przez mundurowych. Zadecyduje Sąd Apelacyjny w Łodzi.

ilustracja

Rzeczpospolita w artykule zatytułowanym: “Dwie emerytury dla wojskowych – korzystny wyrok SN dla mundurowych emerytów” wyraża nadzieję, że istniejące ograniczenie nałożone na mundurowych sprzed 1999 r., którzy po przejściu do cywila płacą składki do ZUS bez prawa do świadczenia – może się zmienić. Gazeta mocno wybiega w przyszłość, bo do powstania precedensu, na który mogliby się powoływać mundurowi jeszcze droga daleka. Omawiana sprawa wróci bowiem teraz do Sądu Apelacyjnego w Łodzi i dopiero wyrok tego sądu może stać się precedensowy.

Rzeczpospolita przytacza wydany 24 stycznia przez Sąd Najwyższy wyrok, który może przynieść oczekiwaną zmianę dla emerytowanych żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb państwowych, którzy na wspólnych zasadach mają wyliczane emerytury. – Dotychczas wszyscy ci, którzy zaczęli służbę przed 1999 r., po odejściu do cywila mają prawo tylko do jednej emerytury, nawet gdy po zdjęciu munduru zatrudnili się już jako pracownicy i latami opłacali składki do ZUS.

SN stwierdził, że mogą oni być nierówno traktowani w stosunku do mundurowych, którzy służbę zaczęli 1 stycznia 1999 r. Młodsze roczniki po odejściu ze służby mogą bowiem wypracować drugą emeryturę z ZUS i pobierać oba świadczenia równolegle.

Precedens może stworzyć korzystny wyrok w sprawie emerytowanego wojskowego, który przepracował 25 lat w wojsku a po odejściu ze służby przepracował kolejne 23 lata i na swoim koncie w ZUS uzbierał 350 tys. zł składek. ZUS wyliczył mu emeryturę, ale wypłatę świadczenia zawiesił na podstawie art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z PUS a to właśnie ten przepis mówi o tym, że osoby przyjęte do służb mundurowych przed datą: 1 stycznia 1999 r. mogą pobierać tylko jedno świadczenie – wyższe, bądź wybrane przez ubezpieczonego.

Sądy powszechne nie uwzględniły odwołania wojskowego. Sąd Najwyższy w wyroku uznał argumenty skargi kasacyjnej odwołującej się do art. 12 Konstytucji RP – obowiązku równego traktowania obywateli. Sprawa wróci do Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wyrok SN z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt I UK 426/17)

To omówienie artykułu w Rzeczpospolitej, cały artykuł tutaj

*************

Temat podjęła również Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “SN: ZUS wyliczy emerytowanemu żołnierzowi dodatkową cywilną emeryturę” – artykuł tutaj