Raport Biura Spraw Wewnętrznych Policji KGP za 2018′

ilustracja

W 2018 r. zarzut popełnienia przestępstwa postawiono 284 policjantom, to o 44 mniej niż w roku 2017′ – informuje onet.pl w artykule zatytułowanym: “Mniej korupcji w Policji”

Przestępstwa popełniają najczęściej funkcjonariusze z krótkim stażem pracy. – Uczciwość, obawa przed zdemaskowaniem czy może krytyczny stosunek społeczeństwa do korupcji – trudno o jednoznaczną odpowiedź, ale wygląda na to, że mniej policjantów jest skłonnych do nadużyć. Korupcji dotyczyła jedna trzecia spośród wszystkich przestępstw, które popełnili w ubiegłym roku. Rok wcześniej – blisko połowa – wynika z raportu Biura Spraw Wewnętrznych Policji KGP za 2018 rok.
To zapewne tylko wycinek rzeczywistości – sprawy, które z własnej inicjatywy wykryła policyjna komórka do tropienia „czarnych owiec” w formacji i zaangażowana do czynności w śledztwach prokuratorskich.

W ubiegłym roku 284 funkcjonariuszy (o 44 mniej niż w poprzednim) usłyszało 821 zarzutów popełnienia przestępstw (to wzrost o 55 zarzutów). Najwięcej z woj. śląskiego, gdzie problemy miało 52 policjantów, oraz kolejno woj. mazowieckiego i dolnośląskiego. To jednak największe garnizony. Tylko jednego policjanta przyłapano z kolei w woj. świętokrzyskim.

Nadużyć dopuszczali się głównie mundurowi z prewencji – stanowili oni 75 proc. ogółu podejrzanych, a co piąty był z pionu kryminalnego. Nadal – i to stały trend – blisko połowa funkcjonariuszy z zarzutami to młodzi, w służbie mniej niż 10 lat.

Najczęściej chodziło o przestępstwa przeciwko działalności instytucji – czyli m.in. korupcję i nadużycia przeciwko dokumentom (za te ostatnie policjanci dostali 126 zarzutów, czyli trzykrotnie więcej niż rok wcześniej).

Rzadziej dochodziło do korupcji – jej dotyczyło 37 proc. ze wszystkich przestępstw zarzucanych policjantom, podczas gdy rok wcześniej – 47 proc. Kryło się za tym głównie nadużycie funkcji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (tego dotyczyło 64 proc. z korupcyjnych zachowań – to lekki spadek). Na jaw wyszło też 105 przypadków przyjęcia łapówek – co stanowiło jedną trzecią czynów o charakterze korupcyjnym, gdy rok wcześniej – jedną piątą.

To tylko omówienie artykułu, cała treść pod poniższym linkiem