Polskie Radio: Rada Dialogu Społecznego obraduje w Pałacu Prezydenckim

ilustracja

W Pałacu Prezydenckim trwa posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Jest poświęcone przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian do ustawy o Radzie.

Rozpoczynając obrady prezydent Andrzej Duda powiedział, że Rada Dialogu Społecznego, funkcjonująca od jesieni 2015 roku, ma już za sobą wiele sukcesów. Wskazał na debaty nad minimalną stawką godzinową i zmianami w prawie pracy czy dyskusję na temat klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych.

“To nie jest rada zgody społecznej”

Prezydent zwrócił uwagę, że nie we wszystkich kwestiach, nad którymi obradowała Rada, była zgoda. – To nie jest rada zgody społecznej, tylko to jest Rada Dialogu Społecznego. To właśnie jest miejsce do dyskusji, do wymiany poglądów – powiedział Andrzej Duda.
Prezydent powołał dziś w skład Rady Rafała Jankowskiego z Forum Związków Zawodowych.
W Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpiła komisję trójstronną, zasiadają przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, a także przedstawiciele prezydenta, Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego. Przewodnictwo w Radzie jest rotacyjne. W pierwszym roku pracami kierował szef NSZZ “Solidarność” Piotr Duda, obecnie – Henryka Bochniarz, reprezentująca stronę pracodawców.