O problemach polskiej Policji w 100. rocznicę powstania.

ilustracja

O problemach polskiej Policji w 100. rocznicę powstania – opowiada Rafał Jankowski na portalu PulsHr, w artykule zatytułowanym: “Kadry, zarobki, perspektywy. Czy warto dziś zostać policjantem?”

Portal zamieszcza obszerne cytaty z wypowiedzi przewodniczącego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego, który ocenia między innymi, jak płace podniesione na jesieni zmieniły sytuację w policji:

– Uposażenia policjantów, obok systemu emerytalnego, w największym stopniu decydują o atrakcyjności zawodu. Każda złotówka „zainwestowana” w uposażenia policjantów owocować będzie poprawą bezpieczeństwa Polaków. Dzięki temu więcej wartościowych ludzi interesować się będzie wstąpieniem do służby, a mniej będzie chciało z niej odejść. Od MSWiA oczekujemy konsekwentnej realizacji porozumienia i partnerskiej współpracy, która zapewni policjantom kolejne podwyżki i przejrzystą ścieżkę kariery zawodowej. Nie mogę nie dodać, że tak znaczna podwyżka wynikła z naszego protestu i z podpisania porozumienia z Joachimem Brudzińskim. Nie dostaliśmy tych pieniędzy w prezencie. Pomimo wcześniejszych zapewnień polityków musieliśmy wyjść na ulice, by wywalczyć te podwyżki.

Rafał Jankowski kładzie akcent na rolę związków i nacisku, który pozwolił tę zmianę przeprowadzić:

– To nieprawda, że Sejm zajął się naszą ustawą emerytalną. Likwidacja parametru wiekowego, uzależniającego nabycie prawa do emerytury, jest konsekwencją postulatów wysuniętych przez NSZZ Policjantów, konsekwencją ubiegłorocznego protestu i porozumienia podpisanego w dniu 8 listopada 2018 r. – o którym już byłą mowa. – Uchwalając tą nowelizację, Sejm RP zrealizował jedno z postanowień porozumienia. Każda rzecz, która poprawia system emerytalny, przybliża nas do celu. A celem tym – jak pamiętamy – jest ustabilizowanie sytuacji kadrowej w policji.

Przewodniczący NSZZ Policjantów o święcie Policji mówi:

– Od decydentów politycznych oczekujemy jednego – by piękne słowa, które kierują do policjantów przy okazji święta policji materializowały się w ich codziennym działaniu. By o policjantach pamiętali nie tylko od święta. Konkretnych pytań jest oczywiście wiele. Do wielu z nich odnosi się listopadowe Porozumienie. Wciąż czekamy np. na likwidację artykułu 15a w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym, ponieważ policjanci przyjęci do służby po roku 1999 zostali najzwyczajniej przez ten przepis oszukani. W kolejce oczekuje kilka innych spraw.

Rafał Jankowski obawia się, że “będzie coraz trudniej”.

– Niespełna kilka dni temu w sejmie, prezydent RP na wniosek przewodniczącego „Solidarności” przeforsował sprawę tzw. pluralizmu związkowego w policji, wprowadzając niejako konia trojańskiego do naszej formacji. Związek zawodowy, który będzie wypełniał polityczne zlecenia, nie będzie dobrze reprezentował funkcjonariuszy. A nie mam wątpliwości, że obecna NSZZ „Solidarność” jest właśnie takim związkiem. Przede wszystkim jednak chciałbym, aby policji nie wkręcano w politykę i by o naszej formacji pozwolono decydować fachowcom, a nie politykierom.

To tylko omówienie artykułu. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu, który wyczerpująco naświetla sytuację w Policji – pod podanym linkiem