Jarosław Zieliński: od kiedy obowiązuje ustawa dezubekizacyjna wydatki budżetu państwa zostały zmniejszone o prawie 1,2 mld zł!

ilustracja

Od kiedy obowiązuje ustawa dezubekizacyjna wydatki budżetu państwa zostały zmniejszone o prawie 1,2 mld zł – powiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Dodał, że najwyższa kwota, o jaką obniżono miesięczną emeryturę to ponad 18 tys. zł – informuje Dziennik w artykule zatytułowanym: “Zieliński: Ustawa dezubekizacyjna dała budżetowi 1,2 mld zł. Najwyższą emeryturę obniżono o 18 tys. zł”

Z danych przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji wynika, że od 1 października – od kiedy zaczęła obowiązywać tzw. ustawa dezubekizacyjna – do 27 czerwca 2019 roku wydatki budżetu państwa na świadczenia emerytalno-rentowe dla funkcjonariuszy, którzy pełnili “służbę na rzecz totalitarnego państwa” zmniejszyły się o 1,17 mld zł.

Wiceszef MSWiA podkreślił jednocześnie, że choć te oszczędności budżetowe mają istotne znaczenie, to nie były one głównym celem tzw. ustawy dezubekizacyjnej. – Naszym celem była elementarna historyczna sprawiedliwość, żeby ci, którzy służyli na rzecz totalitarnego państwa nie mogli już wreszcie po ponad ćwierćwieczu naszej suwerenności korzystać z nienależnych moralnie przywilejów emerytalnych, dzięki którym otrzymywali oni o wiele wyższe, a czasem wielokrotnie wyższe świadczenia emerytalno-rentowe niż ofiary komunistycznych represji okresu PRL – powiedział…

Dezubekizacją zostało objętych w październiku 2017 roku ponad 38 tys. osób. Obecnie około 20 tys. osób ma obniżone świadczenia do przeciętnych świadczeń ogłoszonych przez Prezesa ZUS. Dla tej grupy osób przeciętna obniżka wynosi odpowiednio: ponad 2,3 tys. zł w przypadku świadczeń emerytalnych, prawie 1,3 tys. zł w przypadku rent inwalidzkich i ponad 1 tys. zł w przypadku rent rodzinnych.

Z danych, jakie przedstawił Jarosław Zieliński wynika, że w związku z decyzją o obniżeniu świadczeń przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA do sądu wpłynęło około 26 tys. pozwów. W październiku 2017 r. zakład ten wydał decyzje o obniżeniu świadczeń wobec ponad 38 tys. funkcjonariuszy.

– Dotąd zapadł jeden prawomocny wyrok, który jest wyrokiem negatywnym dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Dotyczy on sprawy osądzonej wcześniej na gruncie starej ustawy dezubekizacyjnej z 2009 roku. Udowodniono w nim, że funkcjonariusz, którego dotyczyła sprawa działał na rzecz opozycji bez zgody i wiedzy przełożonych – powiedział Zieliński. Zaznaczył, że resort nie jest tym wyrokiem zdziwiony i się od niego nie odwoływał, Zakład Emerytalno-Rentowy nie mógł jednak zgodnie z wykładnią prawa wydać na gruncie aktualnych przepisów innej decyzji. – W kompetencji sądu leżało ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy i ja ten wyrok szanuję – dodał.

Zieliński podał, że do 27 czerwca do resortu wpłynęło również ponad 4,7 tys. odwołań w trybie art. 8a ustawy. Zgodnie z tym artykułem minister właściwy do spraw wewnętrznych może w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłączyć stosowanie przepisów ustawy w stosunku do osób pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa ze względu na: krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r. Podkreślił, że wymóg ustawy stanowi, że obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

– Dotychczas podpisałem 22 decyzje pozytywne w trybie art. 8a ustawy, wyłączające zastosowanie jej przepisów w stosunku do tych, którzy spełnili łącznie obie ustawowe przesłanki, a więc pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa krótkotrwale, a po 12 września 1989 r. rzetelnie wykonywali swoje obowiązki w organach niepodległej i suwerennej Polski, zwłaszcza z narażeniem życia i zdrowia – powiedział.

Obowiązująca tzw. ustawa dezubekizacyjna obniżyła od 1 października 2017 r. emerytury i renty za okres “służby na rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS: emerytura – 2,2 tys. zł (brutto), renta inwalidzka – 1,6 tys., renta rodzinna – 1,8 tys. zł.

Ustawa dezubekizacyjna dotyczy funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w organach, których katalog został zdefiniowany w art. 13 b ustawy przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Omówienie (jp)

Cały tekst pod poniższym linkiem: